Zdalne wsparcie Zdalne wsparcie

Poniżej znajdują się odnośniki do stron politechnicznych oraz zewnętrznych, na których można znaleźć opisy oprogramowania oraz aplikacji przydatnych w czasie prowadzenia zajęć zdalnych.

 

HELPDESK PG - kontakt w przypadku problemów technicznych

https://cui.pg.edu.pl/wsparcie/helpdesk

 

Programy pocztowe PG (webowy klient pocztowy)

webmail pg.edu.pl oraz roundcube.pg.edu.pl

 

MS Teams

Instrukcje - jak aktywować politechniczne konto na MS Teams (dla pracowników i studentów): https://pomoc.pg.edu.pl/ms-teams/
Materiały pomocy dla prowadzących zajcia: https://www.youtube.com/channel/UCW5gIEWLB2OmaTEgf4b08aQ/videos

 

INFORMACJE OGÓLNE

Strona informacyjna związana ze zdalnym nauczaniem na PG:
https://pg.edu.pl/enauczanie/

Szkolenie dla pracowników PG z podstaw zdalnej edukacji:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=5408

Szkolenie dla pracowników PG z webinariów:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=1597
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=4547

Materiały pomocy technicznej z webinariów:
ClickMeeting: https://pomoc.pg.edu.pl/enauczanie/webinaria/?utm_source=phplist51&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Narz%C4%99dzia+do+wideokonferencji+i+webinari%C3%B3w
MS Tems (nie można używać VPN w czasie korzystania z MS Teams, ponieważ blokuje dostęp do komunikatora): https://pomoc.pg.edu.pl/ms-teams/?utm_source=phplist51&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Narz%C4%99dzia+MS o+wideokonferencji+i+webinari%C3%B3w

Instrukcje w dziale pomoc.pg.edu.pl (cześć dostępna dopiero po zalogowaniu):
https://pomoc.pg.edu.pl/

Przykładowa dodatkowa wirtualna tablica:
https://awwapp.com/

 

DODATKOWE ZASOBY Z MATEMATYKI

Obecnie są dostępne dwa kursy stworzone przez pracowników CNMiKnO:

  • Liczby zespolone,
  • Elementy algebry liniowej (zakres materiału: podstawowe wiadomości o macierzach,wyznaczniki i ich własności, macierz odwrotna, układy równań liniowych),
  • Równania różniczkowe zwyczajne.

Potrzebę utworzenia kursu lub wykonania kopii kursu zgłasza się do p. Marcina Stępniaka.

Aplikacja Wirtualne Laboratoria Metamatyczne: https://enauczanie.pg.edu.pl/lab/

Materiały edukacyjne CNMiKnO: https://cnm.pg.edu.pl/rownania-rozniczkowe

Podręczniki Open AGH: httpshttps://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=5340 ://epodreczniki.open.agh.edu.pl/tiki-index.php

Otwarte zasoby Politechniki Wrocławskiej: https://oze.pwr.edu.pl//index.html

OpenStax: https://openstax.org/subjects/math

Edytor do wstawiania wzorów i symboli matematycznych (z możliwoscią udostępnienia online): https://www.mathcha.io/

Kursy "robocze" dla prowadzących zajęcia z matematyki:
Kurs do zamieszczania odnośników do webinariów: https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=5340
Materiały dodatkowe: https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=5561