Zdalne wsparcie Zdalne wsparcie

Poniżej znajdują się odnośniki do stron politechnicznych oraz zewnętrznych, na których można znaleźć opisy oprogramowania oraz aplikacji do tworzenia nagrań oraz zasobów dla studentów w okresie zawieszenia zajęć w formie tradycyjnej.

 

HELPDESK PG - kontakt w przypadku problemów technicznych

https://cui.pg.edu.pl/wsparcie/helpdesk

 

LECTORA - dostęp do wersji online do 30 września 2020

Producent oprogramowania umożliwił bezpłatne pobieranie Lectory przez 3 miesiące (do końca 30 czerwca 2020 r.) bez konieczności korzystania z licencji Uczelni. Link umożliwiający dostęp do pakietu (po wypełnieniu formularza) oraz film instruktażowy dostępne są na stronie informującej o promocji: teach24.eu/lectora-online-promo/

Po zadeklarowanym czasie, dostęp on-line do pakietu Lectora zostanie zamknięty. Własną, bezterminową licencję będzie można otrzymać kończąc szkolenie w ramach Projektu POWR 3.5 „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” z zakresu obsługi oprogramowania Lectora.

Szkolenia dedykowane są pracownikom PG, a terminy zajęć pojawią się na stronie: pg.edu.pl/power-zip/szkolenia

 

INFORMACJE OGÓLNE

Strona informacyjna związana ze zdalnym nauczaniem na PG:
https://pg.edu.pl/enauczanie/

Szkolenie dla pracowników PG z podstaw zdalnej edukacji:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=2776

Szkolenie dla pracowników PG z webinariów:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=1597
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=4547

Materiały pomocy technicznej z webinariów:
ClickMeeting: https://pomoc.pg.edu.pl/enauczanie/webinaria/?utm_source=phplist51&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Narz%C4%99dzia+do+wideokonferencji+i+webinari%C3%B3w
MS Tems (nie można używać VPN w czasie korzystania z MS Teams, ponieważ blokuje dostęp do komunikatora): https://pomoc.pg.edu.pl/ms-teams/?utm_source=phplist51&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=Narz%C4%99dzia+MS o+wideokonferencji+i+webinari%C3%B3w

Instrukcje w dziale pomoc.pg.edu.pl (cześć dostępna dopiero po zalogowaniu):
https://pomoc.pg.edu.pl/

Instrukcje pomocy AGH:
https://upel.agh.edu.pl/kokpit/faq.html

Darmowe oprogramowanie do nagrywania:
https://obsproject.com/
https://download.komputerswiat.pl/muzyka-i-wideo/nagrywanie-filmow/open-broadcaster-software-studio

Nauka online – prowadzenie zajęć lekcyjnych na platformie ClickMeeting:
https://knowledge.clickmeeting.com/pl/manual/nauka-online-prowadzenie-zajec-lekcyjnych-na-platformie-clickmeeting/?fbclid=IwAR32S6LBppT6upBMWMpHJZ8TSCSiLEP1Hl7JU-5G5nohHd6FSSchv9CbjA8

 

DODATKOWE ZASOBY Z MATEMATYKI

Obecnie są dostępne dwa kursy stworzone przez pracowników CNMiKnO:

  • Liczby zespolone,
  • Elementy algebry liniowej (zakres materiału: podstawowe wiadomości o macierzach,wyznaczniki i ich własności, macierz odwrotna, układy równań liniowych),
  • Równania różniczkowe zwyczajne.

Potrzebę utworzenia kursu lub wykonania kopii kursu zgłasza się do p. Marcina Stępniaka.

Aplikacja Wirtualne Laboratoria Metamatyczne: https://enauczanie.pg.edu.pl/lab/

Materiały edukacyjne CNMiKnO: https://cnm.pg.edu.pl/rownania-rozniczkowe

Podręczniki Open AGH: httpshttps://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=5340 ://epodreczniki.open.agh.edu.pl/tiki-index.php

Otwarte zasoby Politechniki Wrocławskiej: https://oze.pwr.edu.pl//index.html

OpenStax: https://openstax.org/subjects/math

Edytor do wstawiania wzorów i symboli matematycznych (z możliwoscią udostępnienia online): https://www.mathcha.io/

Kursy "robocze" dla prowadzących zajęcia z matematyki:
Kurs do zamieszczania odnośników do webinariów: https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=5340
Materiały dodatkowe: https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=5561