Zdalne wsparcie Zdalne wsparcie

Poniżej znajdują się odnośniki do stron politechnicznych oraz zewnętrznych, na których można znaleźć opisy oprogramowania oraz aplikacji do tworzenia nagrań oraz zasobów dla studentów w okresie zawieszenia zajęć w formie tradycyjnej.

 

HELPDESK PG - kontakt w przypadku problemów technicznych

https://cui.pg.edu.pl/wsparcie/helpdesk

 

LECTORA - dostęp do wersji online do 30 września 2020

Producent oprogramowania umożliwił bezpłatne pobieranie Lectory przez 3 miesiące (do końca 30 czerwca 2020 r.) bez konieczności korzystania z licencji Uczelni. Link umożliwiający dostęp do pakietu (po wypełnieniu formularza) oraz film instruktażowy dostępne są na stronie informującej o promocji: teach24.eu/lectora-online-promo/

Po zadeklarowanym czasie, dostęp on-line do pakietu Lectora zostanie zamknięty. Własną, bezterminową licencję będzie można otrzymać kończąc szkolenie w ramach Projektu POWR 3.5 „Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej” z zakresu obsługi oprogramowania Lectora.

Szkolenia dedykowane są pracownikom PG, a terminy zajęć pojawią się na stronie: pg.edu.pl/power-zip/szkolenia

 

MATLAB - tymczasowy dostęp dla Politechniki Gdańskiej

Producent i dystrybutor oprogramowania MATLAB przygotował ofertę nieodpłatnej licencji dla Politechniki Gdańskiej, która pozwala do dnia 30 czerwca 2020 r. pracownikom i studentom PG na korzystanie z MATLAB Online za pośrednictwem dowolnej przeglądarki internetowej lub zainstalowania MATLABa na własnym komputerze stacjonarnym lub laptopie. Mogą Państwo przekierować swoich studentów do następującego adresu URL:

https://www.mathworks.com/licensecenter/classroom/COVID-19_Access/,

gdzie uzyskają dostęp do oprogramowania MATLAB (jeżeli jeszcze nie mają, będą poproszeni o utworzenie konta MathWorks przed pobraniem lub zalogowaniem się do MATLAB Online):

Ponadto istnieje wiele dodatkowych bezpłatnych zasobów i narzędzi MathWorks do nauki na odległość, dostępnych dla studentów i nauczycieli akademickich (szkolenie online z zagadnień: MATLAB, Deep Learning i Machine Learning, MATLAB Mobile do korzystania z oprogramowania MATLAB na iPadzie lub telefonie, materiały szkoleniowe do pobrania z wielu dziedzin).

Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć więcej o możliwościach wykorzystania z MATLAB w środowisku uczenia zdalnego, poniższy, krótki samouczek pomoże w rozpoczęciu tego procesu:

https://www.mathworks.com/learn/teaching-with-matlab.html

 

INFORMACJE OGÓLNE

Strona informacyjna związana ze zdalnym nauczaniem na PG:
https://pg.edu.pl/enauczanie/

Szkolenie dla pracowników PG z podstaw zdalnej edukacji:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=2776

Szkolenie dla pracowników PG z webinariów:
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=1597
https://enauczanie.pg.edu.pl/moodle/course/view.php?id=4547

Instrukcje w dziale pomoc.pg.edu.pl (cześć dostępna dopiero po zalogowaniu):
https://pomoc.pg.edu.pl/

Instrukcje pomocy AGH:
https://upel.agh.edu.pl/kokpit/faq.html

Darmowe oprogramowanie do nagrywania:
https://obsproject.com/
https://download.komputerswiat.pl/muzyka-i-wideo/nagrywanie-filmow/open-broadcaster-software-studio

Autor Grzegorz Róg - Eduweb - "Lekcje online - wskazówki dla nauczycieli":
https://blog.eduweb.pl/lekcje-online-wskazowki-dla-nauczycieli/?fbclid=IwAR07D_b_gS0dqmbOJktlbG5hwhGSvJIueQ-O1I9rWZ3ZUkGHLsgC7PHWOpk

Webinaria - czego nie robić (autor AGH):
https://www.cel.agh.edu.pl/webinarowe-wpadki-cel-u/?fbclid=IwAR0Swt956BEnqvQEkiM_x4pOwuuIGAtCa9kyGSFuoiwDmj4oaDTzajztyhk

Nauka online – prowadzenie zajęć lekcyjnych na platformie ClickMeeting:
https://knowledge.clickmeeting.com/pl/manual/nauka-online-prowadzenie-zajec-lekcyjnych-na-platformie-clickmeeting/?fbclid=IwAR32S6LBppT6upBMWMpHJZ8TSCSiLEP1Hl7JU-5G5nohHd6FSSchv9CbjA8

Rekomendacje MNiSW dotyczące kształcenia zdalnego:
18.05.2020: https://www.gov.pl/web/nauka/srodowiskowe-wytyczne-w-zwiazku-z-czesciowym-przywracaniem-dzialalnosci-uczelni
27.03.2020: https://www.gov.pl/web/nauka/ksztalcenie-zdalne-na-uczelniach
13.03.2020: https://www.gov.pl/web/nauka/rekomendacje-mnisw-dotyczace-ksztalcenia-zdalnego

 

DODATKOWE ZASOBY Z MATEMATYKI

Obecnie są dostępne dwa kursy stworzone przez pracowników CNMiKnO:

  • Liczby zespolone,
  • Elementy algebry liniowej (zakres materiału: podstawowe wiadomości o macierzach,wyznaczniki i ich własności, macierz odwrotna, układy równań liniowych),
  • Równania różniczkowe zwyczajne.

Potrzebę utworzenia kursu lub wykonania kopii kursu zgłasza się do p. Marcina Stępniaka.

Aplikacja Wirtualne Laboratoria Metamatyczne: https://enauczanie.pg.edu.pl/lab/

Materiały edukacyjne CNMiKnO: https://cnm.pg.edu.pl/rownania-rozniczkowe

Podręczniki Open AGH: https://epodreczniki.open.agh.edu.pl/tiki-index.php

Otwarte zasoby Politechniki Wrocławskiej: https://oze.pwr.edu.pl//index.html

OpenStax: https://openstax.org/subjects/math

Edytor do wstawiania wzorów i symboli matematycznych (z możliwoscią udostępnienia online): https://www.mathcha.io/