Zadanie - liczba i układ przykładów Zadanie - liczba i układ przykładów

Pobierz generator układu zestawów zadań do oszacowania optymalnej liczby wersji poszczególnych zadań (wersja z 11.06.2020): TUTAJ

W generatorze podajemy:

  • liczbę zadań jaką przewidujemy na kolokwium lub egzaminie (parametry od 1 do 9),
  • liczbę wersji każdego z zadań, które chcemy przygotować (parametry od 1 do 9),
  • oczekiwaną przez nas liczbę zadań wspólnych dla dowolnych dwóch wybranych studentów (parametry od 0 do 9).

Jako odpowiedź otrzymujemy:

  • liczbę różnych zestawów zadań wygenerowanych przy podanych przez nas warunkach,
  • listę, która pokazuje jak mogą być posortowane kolejne układy przykładów w zestawach zadań, gdybyśmy chcieli sami przypisać zestawy zadań poszczególnym studentom (pierwsza liczba w kolumnie, to liczba porządkowa).

Przykładowe aktywności na eNauczaniu, które możemy wykorzystać do sprawdzania wiedzy przy dużej puli przykładów, które przekierowują do plików PDF zawierających treści zadań:

  • Zadanie z podziałem na grupy,
  • Zadanie z ograniczeniem dostępu do wyznaczonych osób,
  • Test (Quiz) z możliwością wykorzystaniem "pytania" Esej (bez pola tekstowego).