Szkolenia dla pracowników PG Szkolenia dla pracowników PG

Serdecznie zapraszamy na szkolenie z prowadzenia oraz tworzenia zajęć na uczelnianej platformie eNauczanie!

Szkolenie składa się z trzech części:

  • Pierwszej - e-learningowej

Celem tej części szkolenia jest nie tylko zapoznanie Państwa z elementami metodyki nauczania na odległość, bezpiecznej pracy w sieci i funkcjonalności platformy, ale również pokazania Państwu w praktyce jakie są wyzwania (czyli również minusy) samodzielnej nauki przez internet. Prosimy o uważne zapoznanie się z częścią informacyjną i w przypadku pytań o kontakt.

  • Drugiej - tradycyjnej w laboratorium komputerowym.

Celem tej części szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktyką tworzenia zasobów edukacyjnych na platformie oraz metodycznymi aspektami zdalnej pracy ze studentami.

  • Trzeciej - będącą pokazem możliwości wykorzystania połączeń pomiędzy uczelnianą platformą, a MojaPG.

Ta część szkolenia będzie przygotowana przez pracownika CUI. Poznacie Państwo metody przypisywania kursów z platformy do przedmiotów, zapisu studentów bezpośrednio z MojaPG do kursów na uczelnianej platformie, prowadzenia dzienników ocen na MojaPG powiązanych z platformą, transferu danych z platformy do MojaPG itp.

W przypadku pozytywnego ukończenia szkolenia otrzymają Państwo certyfikat uprawniający do prowadzenia e-zajęć wpisanych w plan i program studiów.

Jeżeli chcesz uczestniczyć w szkoleniu, wypełnij poniższy formularz:

Formularz zgłoszeniowy - szkolenia dla pracowników PG
To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1

Podanie adresu e-mail umożliwi nam kontakt z Tobą


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1

Identyfikator politechniczny, za pomocą którego loguje się Pan /Pani do systemu MojaPG


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1

Podanie telefonu umożliwi nam szybki kontakt w nagłych sytuacjach


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1

Poniższe informacje pozwolą nam na dobór uczestników do grup w zależności od stopnia zaawansowania

Tak Nie

To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Politechnikę Gdańską z siedzibą w Gdańsku, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu zgłoszeniowym, w celu rejestracji i udziału w szkoleniu przygotowującym nauczycieli do tworzenia i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w oparciu o funkcjonalności uczelnianej platformy eNauczanie.

Klauzula informacyjna