Skład komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Skład komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

1

dr Anita Dąbrowicz-Tlałka

WCh - przewodnicząca Komisji

2

mgr Katarzyna Kujawska

WA

3

dr Anna Niewulis

WEiA, WFTiMS

4

dr Magdalena Musielak

WETI

5

dr Krzysztof Radziszewski

WILiŚ

6

dr Stanisław Domachowski

WM

7

dr inż. Magdalena Łapińska

WOiO

8

dr inż. Natalia Jarzębkowska

WZiE

9

dr Hanna Guze

Koordynator ds. programów studiów

10

Zuzanna Boczar

Parlament Studentów PG