Skład komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Skład komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia

1

dr Anita Dąbrowicz-Tlałka

WCh - przewodnicząca Zespołu

2

mgr Katarzyna Kujawska

WA

3

dr Anna Niewulis

WEiA

4

dr Magdalena Musielak

WETI

5

mgr Małgorzata Suchecka

WFTiMS

6

dr Krzysztof Radziszewski

WILiŚ

7

dr Stanisław Domachowski

WM

8

dr inż. Magdalena Łapińska

WOiO

9

dr inż. Natalia Jarzębkowska

WZiE

10

dr Hanna Guze

Koordynator ds. programów studiów

11

mgr inż. Przemysław Flemming

Parlament Studentów PG