W Hiszpanii powstał międzynarodowy projekt utworzenia z kolorowych naklejek gigantycznego dywanu Sierpińskiego. Inicjatorami projektu pod nazwą "Sierpinski Carpet Project" są José Luis Rodríguez Blancas, profesor matematyki Uniwersytetu Almerii (Hiszpania) i David Crespo Casteleiro, nauczyciel matematyki w szkole średniej. Mniejsze dywany powstają w wielu ośrodkach edukacyjnych i nie tylko, następnie zostaną one połączone w wielki fraktal w Hiszpanii. W projekt zaangażowało się wiele szkół i uczelni z całego świata.

Część tego fraktala powstał na Politechnice Gdańskiej!!!

Do udziału w tym projekcie zaprosiliśmy 512 studentów ze wszystkich Wydziałów PG.
Poniżej przedstawiamy listy uczestników na poszczególne terminy.

20 stycznia godz. 11:15 - 12:00 (lista 1)

20 stycznia godz. 12:30 - 13:15 (lista 2)

21 stycznia godz. 13:15 - 14:00 (lista 3)

21 stycznia godz. 14:15 - 15:00 (lista 4)

22 stycznia godz. 09:15 - 10:00 (lista 5)

22 stycznia godz. 10:15 - 11:00 (lista 6)

22 stycznia godz. 12:15 - 13:00 (lista 7)

22 stycznia godz. 13:15 - 14:00 (lista 8)

Wszystkie warsztaty odbywały się w budynku Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość (nowy budynek nr 18 przy ul. Siedlickiej na terenie Kampusu PG).

W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres e-mail: cnm@pg.gda.pl

Formularz zgłoszeniowy SCP

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w poszczególnych grupach (maksymalnie 64 osoby) obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Potwierdzenia rezerwacji bedą dokonywane drogą mailową.

To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1

proszę wybrać jeden z poniższych