Aktualności OKW 10 Aktualności OKW 10

23 września 2020 r. - I tura w CJO

W zakładce "Komunikaty wyborcze OKW 10" został zamieszczony Komunikat nr 29 z wynikami I tury głosowania w CJO. Przedstawiciele zostali wyłonieni.


23 września 2020 r. - II tura w CSA

W zakładce "Komunikaty wyborcze OKW 10" został zamieszczony Komunikat nr 28 z wynikami II tury głosowania w CSA. Przedstawiciele zostali wyłonieni.


22 września 2020 r. - lista kandydatów z CJO

W zakładce "Komunikaty wyborcze OKW 10" został zamieszczony Komunikat nr 27 z listą kandydatów na przedstawicieli do Rady Centrum w CJO.


22 września 2020 r. - I tura w CNMiKnO i CSA


22 września 2020 r.


21 września 2020 r. - informacje nt. wyborów w CJO

W zakładce "Komunikaty wyborcze OKW 10" został zamieszczony Komunikat nr 21 z informacją na temat wyborów przedstawicieli do Rady Centrum w CJO.


21 września 2020 r. - informacje nt. głosowania

W zakładce "Komunikaty wyborcze OKW 10" zostały zamieszczone Komunikaty nr 19 i 20 z informacjami na temat głosowania na przedstawicieli do Rady Centrum w CNMiKnO i CSA.


21 września 2020 r. - zgłoszeni kandydaci z CNMiKnO i CSA

W zakładce "Komunikaty wyborcze OKW 10" zostały zamieszczone Komunikaty nr 17 i 18 z informacjami na temat zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli z grupy B do Rady CNMiKnO i Rady CSA.


17 września 2020 r. - wybory do Rady CJO

W zakładce "Komunikaty wyborcze OKW 10" zostały zamieszczone Komunikaty nr 15 i 16 wraz z załącznikiem dotyczące wyborów do Rady Centrum Języków Obcych Politechniki Gdańskiej.


10 września 2020 r. - wybory do Rady CSA

W zakładce "Komunikaty wyborcze OKW 10" zostały zamieszczone Komunikaty nr 13 i 14 wraz z załącznikiem dotyczące wyborów do Rady Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej.


3 września 2020 r. - wybory do Rady CNMiKnO

W zakładce "Komunikaty wyborcze OKW 10" zostały zamieszczone Komunikaty nr 11 i 12 wraz z załącznikiem dotyczące wyborów do Rady Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Politechniki Gdańskiej.


29 kwietnia 2020 r. - wybory

W zakładce "Komunikaty wyborcze OKW 10" został zamieszczony Komunikat nr 10 zawierający informację po I turze wyborów na Przedstawiciela do Senatu PG z Grupy B w Okregu Wyborczym nr 10

Przedstawicielem do Senatu PG z grupy B w OW 10 został mgr Krzysztof Kaszuba (CSA)


28 kwietnia 2020 r. - lista kandydatów

W zakładce "Komunikaty wyborcze OKW 10" został zamieszczony Komunikat nr 9 zawierający listę kandydatów na Przedstawiciela do Senatu PG z Grupy B z Okręgu Wyborczego nr 10.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym OW 10, termin I tury wyborów odbędzie się:

29 kwietnia 2020 r. w godz. 08:00-09:00 (forma elektroniczna)

29 kwietnia 2020 r. w godz. 10:00-11:00 (forma tradycyjna)

Z uwagi na ogłoszony w Polsce stan zagrożenia epidemicznego forma tradycyjna skierowana jest do osób, które nie posiadają służbowej poczty elektronicznej na serwerach centralnych PG (@pg.edu.pl).

28 kwietnia 2020 r. - zgłoszeni kandydaci

W zakładce "Komunikaty wyborcze OKW 10" został zamieszczony Komunikat nr 8 zawierający informację na temat zgłoszonych kandydatów na Przedstawiciela do Senatu PG z Grupy B z Okręgu Wyborczego nr 10.

UKW przyznała dla OW 10 jeden mandat na Przedstawiciela do Senatu PG z Grupy B z OW 10.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym OW 10 termin dostarczania zgód na kandydowanie na przedstawiciela do Senatu PG upływa
28 kwietnia 2020 r. o godz. 14:00.

Zgody wraz z odpowiednimi oświadczeniami należy przesłać skanem na adres: anna.styn@pg.edu.pl

Wzory w/w dokumentów znajdują się w zakładc "Komunikaty wyborcze OKW 10" jako załączniki do komunikatu nr 7.


27 kwietnia 2020 r. - pomoc techniczna

W przypadku problemów technicznych podczas zgłaszania kandydatów lub głosowania w wyborach przedstawicieli do Senatu PG prosimy o kontakt z Helpdeskiem CUI PG:

https://cui.pg.edu.pl/wsparcie/helpdesk


24 kwietnia 2020 r.

W zakładce "Komunikaty wyborcze OKW 10" został zamieszczony Komunikat nr 7 zawierający informację na temat wyborów Przedstawiciela do Senatu PG z Grupy B z Okręgu Wyborczego nr 10 wraz z załącznikani.


23 kwietnia 2020 r.

W zakładce "Komunikaty wyborcze OKW 10" został zamieszczony Komunikat nr 6 - HARMONOGRAM WYBORÓW PRZEDSTAWICIELA DO SENATU PG Z GRUPY B w OW nr 10.

W dziale Dokumenty (po lewej stronie) zamieszczono Komunikat nr 14/2020 UKW. Można w nim odnaleźć liczbę przedstawicieli wybieranych do Senatu PG na kadencję 2020–2024 z podziałem na poszczegulne Okręgi Wyborcze.


12 lutego 2020 r.

W zakładce "Komunikaty wyborcze OKW 10" został zamieszczony Komunikat nr 5 zawierający informacje dotyczące wyników I tury wyborów na elektorów do UKE.

Pierwsza tura wyborów w Okręgu Wyborczym nr 10 pozwoliła na wyłonienie dwóch elektorów na dwa przypadające na ten okręg mandaty i tym samym kolejne tury wyborów do UKE z grupy B w OW 10 nie odbędą się.

Kandydaci, którzy uzyskali bezwzględną liczbę głosów w OW 10, to:

  • dr Magdalena Musielak (CNMiKnO)
  • mgr Jolanta Wielgus (CJO)

10 lutego 2020 r.

W zakładce "Komunikaty wyborcze OKW 10" został zamieszczony Komunikat nr 4 zawierający listę kandydatów na elektorów z Okręgu Wyborczego nr 10 do Uczelnianego Kolegium Elektorów.

Zgodnie z kalendarzem wyborczym OW 10, I tura wyborów odbędzie się 12 lutego 2020 r. w godz. 09:30 – 10:30 w Sekretariacie CNMiKnO, pok. 108 w budynku nr 18 na mapie kampusu PG.
Przypominamy, że Uczelniana Komisja Wyborcza przyznała 2 mandaty do UKE z grupy B w OW 10.


10 lutego 2020 r.

W zakładce "Komunikaty wyborcze OKW 10" został zamieszczony Komunikat nr 3 zawierający listę zgłoszonych kandydatów na elektorów z Okręgu Wyborczego nr 10 do Uczelnianego Kolegium Elektorów,

Zgodnie z kalendarzem wyborczym OW 10 termin dostarczania zgód na kandydowanie na elektora upływa 11 lutego 2020 r. o godz. 12:00.

Zgody należy dostarczyć do Sekretariatu CNMiKnO, pok. 108 w budynku nr 18 na mapie kampusu PG.