Formularz zgłoszeniowy na Webinarium OKNMUT 2020

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Webinarium uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego.

To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1


Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1

Czy chce Pani/Pan otrzymać zaświadczenie uczestnictwa w Webinarium OKNMUT 2020?

Zaświadczenie będzie przesłane w formie elektronicznej po zakończeniu wydarzenia.


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1

Czy wyraża Pani/Pan zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną o organizacji XIX Ogólnopolskiej Konferencji Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych w roku 2021?


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1

Klauzula informacyjna RODO


To pole jest wymagane.
Załączony plik jest zbyt duży
To pole jest wymagane. Ilość maksymalnego wymagnego zaznaczenia odpowiedzi 1
Ilość minimalnego zaznaczenia odpowiedzi 1

Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku i/lub głosu oraz moich wypowiedzi utrwalonych w formie zapisu obrazu, wideo i/lub dźwięku przez Organizatora Webinarium OKNMUT 2020 oraz udzielam Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie ich w materiałach dokumentacyjnych, sprawozdawczych, informacyjnych, promocyjnych oraz publikacjach związanych z Webinarium OKNMUT 2020 oraz z XIX Ogólnopolską Konferencją Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych. Materiały, o których mowa powyżej mogą zostać zamieszczone ponadto na stronach internetowych, kanale YouTube i portalach społecznościowych Politechniki Gdańskiej oraz na stronach internetowych Instytucji Wspierających.