Program seminarium - dzień I - Aula PG w Gmachu Głównym Program seminarium - dzień I - Aula PG w Gmachu Głównym

830

Rejestracja uczestników - przed Aulą PG

Część wprowadzająca

900

Powitanie uczestników

prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk, Rektor Politechniki Gdańskiej

Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego

920

Wprowadzenie w tematykę seminarium

Adam Krawiec, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

dr Barbara Wikieł, doc. PG, Politechnika Gdańska

Sesje tematyczne

Sesja 1 – Inicjatywy wspierające rozwój kompetencji matematycznych na poszczególnych szczeblach edukacji w Województwie Pomorskim

Prowadzący sesję: Adam Krawiec, dyrektor DES UMWP

930

Wykorzystanie środków EFS do wspierania rozwoju kompetencji matematycznych

Kamila Siwak, zastępca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego UMWP

940

Zdolni z Pomorza - systemowe wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki

Urszula Kornas-Krzyżykowska, Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku

dr Piotr Bojko, Departament Edukacji i Sportu UMWP

950

Szkoła daje więcej - zajęcia rozwijające dla uczniów szkół podstawowych gminy Kartuzy

Elżbieta Rejter, naczelnik Wydziału Oświaty i Edukacji Urzędu Miejskiego w Kartuzach

1000

Daj sobie szansę - bądź kompetentny

Magdalena Dittmer, Wydział Polityki Gospodarczej i Funduszy Europejskich, Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim

1010

LOTOS – inicjatywy wspierające rozwój kompetencji kluczowych

Jowita Twardowska, Dyrektor ds. Komunikacji i CSR

Sesja 2 – Kształcenie matematyczne na poziomie szkoły i uczelni wyższej

Prowadzący sesję: dr Barbara Wikieł, doc. PG, dyrektor CNMiKnO PG

1030

Podstawa programowa 2008 r. i egzamin maturalny z matematyki – zmiany od 2015 r.

dr Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

1050

Działania Instytutu Badań Edukacyjnych dotyczące nauczania matematyki w szkole

dr hab. Michał Federowicz, dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych

1110

Krajowe Ramy Kwalifikacji na wszystkich etapach edukacyjnych z uwzględnieniem efektów kształcenia matematycznego

dr Agnieszka Chłoń-Domińczak, Instytut Badań Edukacyjnych

1130

Przerwa na kawę

Sesja 3 – Jak rozwijać myślenie matematyczne?

Prowadzący sesję: Renata Ropela, dyrektor CEN w Gdańsku

1200

Dlaczego tak ważne jest uczenie myślenia matematycznego?

prof. dr hab. Tomasz Szarek,

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Uniwersytet Gdański

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, Politechnika Gdańska

1220

Dlaczego uczniowie boją się matematyki?

Barbara Pieronkiewicz, Akademia Pedagogiczna w Krakowie

1240

Jak uczyć, a jak nie uczyć matematyki?

Marcin Karpiński, Instytut Badań Edukacyjnych

Warsztaty

1300

Jak rozbudzać zainteresowanie matematyką?

Warsztaty z udziałem uczniów, studentów, nauczycieli, kadry akademickiej, przedstawicieli samorządów lokalnych i środowiska gospodarczego

1430

Obiad