Kierownictwo Kierownictwo

dr Barbara Wikieł, doc. PG

dyrektor

   pok. 107a CNMiKnO
   58 348 61 78
   barbara.wikiel@pg.edu.pl
   http://www.pg.gda.pl/cnm/pracownicy/barbara.wikiel/

dr Anita Dąbrowicz-Tlałka, doc. PG

z-ca dyrektora ds. rozwoju dydaktyki

    pok.   102 CNMiKnO
    58 348 61 90        
    anita.tlalka@pg.edu.pl
    http://www.pg.gda.pl/cnm/pracownicy/anita.tlalka/

dr Magdalena Musielak

z-ca dyrektora ds. organizacji

    pok.  102 CNMiKnO
    58 348 61 90       
    magdalena.musielak@pg.edu.pl
    http://www.pg.gda.pl/cnm/pracownicy/magdalena.musielak/