eTesty eTesty

Od roku akademickiego 2016/2017 studenci pierwszego roku uczestniczą w testach (tzw. eTestach) sprawdzających wiedzę z zakresu podstaw matematyki, która jest niezbędna w kształceniu na kierunkach ścisłych i technicznych. Ocena z testu stanowi składową oceny z przedmiotu. Testy przeprowadzane są na uczelnianej platformie eNauczanie i odbywają w pracowniach multimedialnych budynku NanoB/CNMiKnO (budynek nr 18 na mapie kampusu).

eTest jest dostępny w dwóch wersjach językowych - polskiej i angielskiej.

Aby umożliwić studentom przygotowanie się do eTestu stworzono przykładowy test. Pytania w teście przy każdym uruchomieniu generowane są losowo z bazy kilkuset przykładowych zadań, przy czym baza zadań na eTeście przeprowadzanym w pracowniach multimedialnych jest ponad dwukrotnie większa :)

Dostęp do przykładowego eTestu mają automatycznie wszyscy studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych po zalogowaniu się na uczelnianą platformę eNauczanie przy użyciu konta politechnicznego. W przypadku problemów z logowaniem należy zgłosić to w Helpdesku.

 

PRZYKŁADOWE eTESTY 2019/2020 (PL): TUTAJ

PRZYKŁADOWE eTESTY 2019/2020 (ENG): TUTAJ

 

Za eTesty odpowiadają pracownicy CNMiKnO działający w Zaspole ds. eTestów .