Elementy rachunku prawdopodobieństwa w zadaniach. Dla studentów uczelni technicznych. Część 1. Elementy rachunku prawdopodobieństwa w zadaniach. Dla studentów uczelni technicznych. Część 1.

Podręcznik autorstwa wykładowców Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość jest całościowym opracowaniem na temat rachunku prawdopodobieństwa. W części pierwszej przedstawiono zagadnienia pomocne w opanowaniu podstaw teorii rachunku prawdopodobieństwa oraz charakterystykę zmiennych losowych typu skokowego i ciągłego wraz z parametrami, którymi można je opisać. Każdy rozdział rozpoczyna się częścią teoretyczną ilustrowaną rozwiązanymi przykładami zadań, ponadto na końcu każdego rozdziału zamieszczono dodatkowy zestaw zadań z podanymi odpowiedziami. Książka zawiera wiele praktycznych przykładów i wyjaśnień przydatnych studentom w usystematyzowaniu materiału i gruntownym zrozumieniu i przyswojeniu poznanych zasad (np. zestawienie przedstawiające różnice oraz podobieństwa pomiędzy poszczególnymi wzorami używanymi w kombinatoryce). Tematy zadań pokazują w jak wielu życiowych sytuacjach można zastosować wiedzę z zakresu statystyki i rachunku prawdopodobieństwa. Studentów z pewnością zainteresuje zadanie polegające na ustaleniu prawdopodobieństwa uzyskania oceny celującej w teście wielokrotnego wyboru składającego się z 10 pytań, przy założeniu, że odpowiedzi zostaną udzielone losowo. Lepiej nie pozostawiać wyników egzaminu w rękach losu – prawdopodobieństwo uzyskania oceny celującej w takim teście wynosi bowiem tylko 0,00003…

Skrypt można nabyć:

 • w Księgarni PWN
  budynek Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa PG, I piętro,
  tel. 58 347 11 25, kom. 507 153 408,
  e-mail ksiegarnia.gdansk2@pwn.com.pl,
  pon.–pt. 9:00–17:00, sob 10:00–14:00;
   
 • w Wydawnictwie PG
  gmach B, IV p., pok. 405,
  tel. 58 347 23 56,
  e-mail wydaw@pg.gda.pl,
  pon–pt 8:00–15:00.

Bliższe informacje o skrypcie można znaleźć na stronie Wydawnictwa PG.