E-learning E-learning

Zajęcia prowadzone przez CNMiKnO są wspomagane kursami na uczelniane platformie eNauczanie

Zachęcamy również do korzystania z otwartego kursu eMateriały do laboratorium: symulacje na automatach komórkowych w Matlabie - teoria i praktyka

Uruchomiliśmy blended-learningowe szkolenie z MATLABa skierowane do pracowników CNMiKnO.

Wszystkim zainteresowanym polecamy następujące zasoby:

Oferujemy materiały edukacyjne z matematyki dla studentów zagranicznych oraz kierunków anglojęzycznych portal Mathematics.

Propozycje e-zajęć:

  • "Liczby zespolone" A. Niewulis, M. Wata
  • "Wybrane zagadnienia z równań różniczkowych pierwszego rzędu" M. Łapińska, S. Domachowski
  • "Funkcje wykładnicze i logarytmiczne" A. Wojciechowska, A. Daszke
  • "Algebra liniowa" M Łapińska, M.M.Musielak
  • "Całka oznaczona i jej zastosowania" J. Dymkowska, D. Beger (projekt w realizacji)
  • "Całki wielokrotne" M. Wata, M. SUchecka, A. Dąbrowicz-Tlałka (projekt w realizacji)
  • "Elementy teorii pola" J. Dymkowska, M. Schulfer (projekt w realizacji)
  • "Funkcje trygonometryczne i cyklometryczne" J. Wesołowska (projekt w realizacji)
  • "Zastosowania pochodnych" A. Niewulis (projekt w realizacji)