Administracja | Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość PG

Administracja

Biuro Centrum

inż. Izabela Treder

starszy specjalista

pok. 107 CNMiKnO
tel. +48 58 348 61 73       
email: izabela.treder@pg.edu.pl

mgr Anna Styn

specjalista

pok. 108 CNMiKnO
tel. +48 58 348 61 79
email: anna.styn@pg.edu.pl


Obsługa informatyczno-techniczna

Marcin Stępniak

specjalista inżynieryjno-techniczny

pok. 301 CNMiKnO
tel. +48 58 348 65 08       
email: marcin.stepniak@pg.edu.pl
kalendarz  kalendarz