Aplikacje do pobrania

Poniżej znajdują się aplikacje .exe gotowe do pobrania i użytkowania. Aby uruchomić program .exe należy najpierw zainstalować tzw. Matlab Runtime, czyli zestaw bibliotek, które są niezbędne do uruchamiania programów skompilowanych w Matlabie.

Matlab Runtime w wersji R2016b (9.1) 64-bit jest do pobrania ze strony Mathworks

Instalacja Runtime jest operacją jednorazową, a jak ją wykonać pokazuje poniższy film.

Aby korzystać z aplikacji, po zainstalowaniu Matlab Runtime należy uruchomić ponownie komputer. Okienka większości aplikacji można w dowolnej chwili powiekszyć do optymalnych rozmiarów.

 

Pracownicy CNMiKnO mogą również pobrać kody źródłowe, które można uruchamiać w Matlabie. Są one dostępne na platformie eNauczanie.

 

Granica ciągu - definicja

Aplikacja obrazuje jak działa definicja granicy ciągu.

Opis działania: program pobiera wzór na wyraz ogólny ciągu;
pobiera 'epsilon' i rysuje "tunel" szerokosci 2 E, w którym mają
mieścić się wyrazy ciągu; pobiera nr wyrazu n_0,
od którego wyrazy mają wpadać do tunelu.

 

 

Wykresy funkcji sinus/cosinus

Aplikacja pokazuje jak tworzone są wykresy funkcji sinus i cosinus

 

 

Mnożenie Macierzy

Aplikacja wykonuje mnożenie macierzy rozmiarów do 5x5.

Opis działania: program pobiera od użytkownika dwie macierze, a następnie je wymnaża i
daje możliwość prześledzenia krok po kroku metody mnożenia macierzy.

 

 

Macierz odwrotna metodą eliminacji Gaussa

Opis działania: użytkownik wpisuje macierz, potem może stosować trzy podstawowe operacje na wierszach.
Program nie liczy macierzy odwrotnej samodzielnie, użytkownik musi ją znaleźć,
wybierając w każdym kroku odpowiednie operacje elementarne.

 

Szeregi Fouriera - wykresy

Aplikacja rysuje wykresy szeregów Fouriera dla kilku przykładowych funkcji.

Opis działania: w programie można wybrać jedną z trzech funkcji, jeden z trzech rodzajów
szeregów (sin i/lub cos) oraz wykresy - przedłużenia wybranej funkcji, przybliżenia (do 20 elementów)
oraz szeregu Fouriera.

 

 

Pole kierunków i krzywe całkowe

Aplikacja rysująca pole kierunków i krzywe całkowe równania różniczkowego pierwszego rzędu.

Opis działania: program pobiera od uzytkownika rownanie rozniczkowe z warunkiem początkowym i
rysuje wykres całki szczęgólnej i pole kierunków. Uwaga: program nie jest odporny
na "bezsensowne" dane, np. punkt początkowy, w którym funkcja nie istnieje.

 

 

Stabilność układu równań różniczkowych

Aplikacja wspomagająca analizę stabilności układów równań różniczkowych zwyczajnych.

Opis działania: program pobiera równania układu od użytkownika, rysuje pole kierunków i na kliknięcie rysuje trajektorie rozwiązań oraz krzywe całkowe

 

 

Oscylator harmoniczny

Aplikacja obrazująca zachowanie oscylatora mechanicznego.

Opis działania: program pobiera parametry dla równania ruchu harmonicznego, następnie rysuje rozwiązanie w postaci statycznego wykresu lub animacji.

 

 

Licencja CC BY-SA

Zespół ds. wdrożeń i zastosowania Matlaba Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość

Politechnika Gdańska