Zlot harcerzy w Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość

Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość włączyło się w organizację zajęć dla uczestników zlotu ZHP w Gdańsku z okazji 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego i 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

W dniach 8 -10 sierpnia druhny i druhowie mogli uczestniczyć w trzech rodzajach warsztatów przygotowanych przez nauczycieli akademickich Centrum specjalnie na tą okazję.

Pierwszy warsztat dotyczył „Generowania fraktali w Matlabie”.  Uczestnicy mogli poznać różne metody generowania fraktali, oraz pojęcia związane z wykorzystanymi metodami: przekształcenia afiniczne, liczby zespolone, operacje na macierzach i wektorach. Harcerze mieli okazję samodzielnie napisać skrypt generujący trójkąt Sierpińskiego wykorzystując grę w chaos. Niektórzy uczestnicy podjęli próbę stworzenia własnego fraktala. Zajęcia poprowadził dr Marcin Wata.

Drugi warsztat również związany był z fraktalami. Harcerze i zuchy wysłuchali wykładu na temat fraktali. Dowiedzieli się między innymi, gdzie można je spotkać na co dzień w otaczającym nas świecie, że czasem je zjadamy, że fraktalną naturę ma między innymi nasz układ krwionośny. Poznali też słynne fraktale Sierpińskiego. Jeden z nich - piramidę budowali z papieru. Po każdym warsztacie powstawały małe piramidki. Na koniec wszystkich spotkań wszystkie piramidki zostały połączone w dużą piramidę w kolorach flagi Politechniki Gdańskiej. Zajęcia prowadziły dr Anna Niewulis i mgr Justyna Woroń.

Trzecią propozycją były zajęcia pt. „Sterowanie robotami programowalnymi”, podczas których harcerze mieli możliwość zapoznania się z robotami Photon. Dzięki nim poznawali podstawy robotyki oraz programowania. Uczestnicy wykorzystywali roboty programowalne do wizualizacji zagadnień matematycznych i algorytmicznych. Zastosowane na warsztatach urządzenia mobilne (tablety - do pracy z robotami) pozwoliły młodzieży zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami z dziedziny robotyki, stosowanymi na co dzień w nauce uczniów szkół podstawowych, średnich oraz studentów. Zajęcia prowadzili: mgr inż. Dorota Żarek, Edward Pietrulewicz (Dyrektor SP nr 19 w Elblągu) i Mateusz Paradowski (Stowarzyszenie Dobra Szkoła przy SP 19 w Elblągu).

Mamy nadzieję, że harcerze będą miło wspominać wizytę na Politechnice Gdańskiej.

Galeria zdjęć