XIX Ogólnopolska Konferencja Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XIX Ogólnopolskiej Konferencji Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych organizowanej w dniach 22-24 września 2021 r. przez Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Politechniki Gdańskiej we współpracy z Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku oraz Departamentem Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Ogólnopolska Konferencja Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych jest cyklicznym wydarzeniem, organizowanym co dwa lata przez różne uczelnie techniczne całego kraju, którego celem jest doskonalenie jakości kształcenia matematycznego na uczelniach technicznych oraz integracja środowiska nauczycieli akademickich.

Ze względu na ciągle istniejące zagrożenie epidemiczne Konferencja odbędzie się w formie online.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny!

Więcej informacji można znaleźć na stronie  internetowej Konferencji: https://cnm.pg.edu.pl/oknmut2021/

Rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy: https://cnm.pg.edu.pl/oknmut2021/formularz-zgloszeniowy