Wybory na Politechnice Gdańskiej. Kadencja 2020 – 2024

Rozpoczynają się kolejne wybory reprezentantów wspólnoty akademickiej na kadencję 2020-2024. Senat Politechniki Gdańskiej w dniu 15 stycznia br. zatwierdził Instrukcję Wyborczą i Kalendarz Wyborczy.

 

Dokumenty te zostały przygotowane przez Uczelnianą Komisję Wyborczą w składzie: prof. Zbigniew Korczewski (przewodniczący), prof. Jarosław Górski (z-ca przewodniczącego), prof. Zbigniew Czaja, prof. Bożena Zabiegała, radca prawny mgr Wanda Wierzchowska-Trusiłło, mgr inż. Maciej Jasiński i inż. Marta Rutkowska. W dokumentach zostały uwzględnione zmiany legislacyjne i organizacyjne, wprowadzone w ostatnim czasie w polskim szkolnictwie wyższym i w naszej Uczelni.

Komisja będzie czuwać nad prawidłowym przebiegiem wszystkich czynności wyborczych na uczelni. Jednak największy wysiłek w sprawnym przeprowadzeniu tych trudnych, wieloetapowych wyborów, spocznie na komisjach wyborczych powołanych na wszystkich wydziałach oraz jednostkach ogólnouczelnianych Politechniki Gdańskiej. Dokumenty ułatwiające śledzenie przebiegu wyborów będą sukcesywnie umieszczane na stronie internetowej Uczelni pod hasłem „Wybory 2020-2024”.

 – Sprawny i rzetelny wybór reprezentantów wspólnoty akademickiej uwarunkowany jest wysoką frekwencją wyborczą. W imieniu Uczelnianej Komisji Wyborczej zwracam się do wszystkich członków wspólnoty Politechniki Gdańskiej z prośbą o zaangażowanie oraz skorzystanie z przysługującego czynnego i biernego prawa wyborczego – mówi prof. Zbigniew Korczewski, Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej.

10 lutego to początek wyborów do Uczelnianego Kolegium Elektoratów, które potrwa tydzień.  Trzy dni później, 17 lutego, zostaną ogłoszone składy kolegiów elektorskich. Zgłaszanie kandydatów na rektora rozpocznie się 27 lutego. 24 marca do wiadomości podana zostanie ostateczna lista kandydatów, a wybory na rektora odbędą się 31 marca.

Dokładny kalendarz wyborczy dostępny jest  [tutaj].

Strona Okręgowej Komisji Wyborczej nr 10 znajduje się [tutaj]