Skrypt "Matematyka - podstawy z elementami matematyki wyższej"

  • We wrześniu 2009 r. ukazało się kolejne, poprawione wydanie podręcznika „Matematyka. Podstawy z elementami matematyki wyższej” pod redakcją Barbary Wikieł, Wydawnictwa Politechniki Gdańskiej.    Podręczniki można nabyć w Księgarni Politechniki Gdańskiej (Gmach Główny, I piętro), bądź zamówić pocztą elektroniczną (ksiegarnia@pg.gda.pl), faksem (058 347 16 18) lub listownie (Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Księgarnia PG, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk). Cena podręcznika wynosi 21 zł brutto.    Z podręcznika tego korzystają studenci pierwszego roku praktycznie wszystkich kierunków studiów Politechniki Gdańskiej, na których realizowane są przedmioty matematyczne.

    Więcej informacji mozna uzyskać na stronie skryptu.