Skrypt "Elementy rachunku prawdopodobieństwa w zadaniach"