SIERPINSKI CARPET PROJECT

 

 

 

W roku 2016 mija 100 lat od opisania przez Wacława Sierpińskiego fraktala geometrycznego zwanego "Dywanem Sierpińskiego".

Część tego fraktala powstał w styczniu 2016r. przy udziale 512 studentów Politechniki Gdańskiej!!!

Więcej informacji i zasady zgłaszania się do projektu