Mój pomysł, mój głos – korzyść dla wszystkich

Trzecia edycja budżetu obywatelskiego Politechniki Gdańskiej rozpoczęta! Do 31 października pracownicy, doktoranci i studenci będą mogli zgłaszać swoje propozycje projektów inwestycyjnych. Do rozdysponowania jest pół miliona złotych. W ramach dotychczasowych edycji zrealizowano kilkanaście inwestycji.

Politechnika Gdańska jest pierwszą uczelnią w regionie, która uruchomiła własny budżet obywatelski. Prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej już na początku swojej kadencji podjął decyzję o przekazaniu części funduszy uczelni społeczności akademickiej w ramach budżetu obywatelskiego (BO). Na realizację projektów pracowniczych i studenckich w danym roku kalendarzowym przeznaczana jest określona kwota – w ramach dwóch pierwszych edycji BO PG był to w sumie milion złotych. Zrealizowano wszystkie projekty w ramach BO PG 2017, trwa realizacja ostatnich zadań z BO PG 2018.

– Poprzednie edycje budżetu obywatelskiego zakończyły się sukcesem. Cieszy mnie, że pracownicy i studenci angażują się w działania, które sprawiają, że nasz kampus staje się coraz piękniejszy oraz przyczyniają się do poprawy komfortu pracy i studiowania. Z niecierpliwością czekam na nowe pomysły w ramach tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego i zachęcam do udziału w głosowaniu – mówi prof. Jacek Namieśnik, rektor Politechniki Gdańskiej.

Zrealizowane inwestycje

Dzięki dwóm poprzednim edycjom BO PG udało się zrealizować w sumie kilkanaście inwestycji zgłoszonych przez społeczność akademicką.

W ramach BO PG 2017 zrealizowano następujące projekty pracownicze:

 • Nowoczesny parking dla samochodów i rowerów ze strefą relaksu na terenie kampusu B (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki)
 • Kwitnąca PG (nasadzenia roślin, ławki)
 • Ekologiczne i energooszczędne oświetlenie dwóch budynków  Wydziału Elektrotechniki i Automatyki
 • Sauna w Centrum Sportu Akademickiego

Spośród projektów studenckich  w 2017 r. udało się zrealizować projekty: 

 • System kolejkowy do dziekanatu oraz Wydziałowej Komisji Stypendialnej na WETI (będzie wdrażany także na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w ramach BO PG 2018)
 • Strefa pracy dla Studentów (Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa)
 • Szafki depozytowe w szatniach w Gmachu Głównym i na Wydziale Zarządzania i Ekonomii

Z kolei, w ramach BO PG 2018 jeszcze w październiku w uczęszczanych miejscach na terenie kampusu mają pojawić się kolejne na uczelni defibrylatory. Spośród pracowniczych projektów wybranych do realizacji w poprzedniej edycji BO PG wykonane zostało także m.in. dodatkowe sterowanie windami z każdego piętra w Gmachu B, dzięki czemu przywołujący windę może wybrać kierunek (góra/dół), co usprawniło korzystanie z nich. 

W trakcie realizacji jest też m.in. studencki projekt zakładający utworzenie mobilnego warsztatu studenckiego. Będzie to termoizolowany kontener w barwach i z logo Politechniki Gdańskiej, który pozwoli dokonywać prezentacji działalności studenckiej w różnych miejscach. Ma on zostać dostosowany do celów warsztatowych. Wkrótce ma zostać udostępniona pracownia komputerowa dla studentów w budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. W ramach BO wykonano tu okablowanie wraz z instalacją elektryczną dla siedemnastu stanowisk komputerowych.

Stan realizacji poszczególnych projektów można sprawdzić na stronie Budżetu Obywatelskiego PG.

Zgłaszanie projektów do 31 października

Do środy, 31 października (do godz. 12:00) projekty (inwestycyjne i remontowe) zgłaszać mogą zarówno pracownicy, jak i doktoranci oraz studenci PG [formularz zgłoszeniowy]. Projekty, które zyskają największe poparcie w głosowaniu zostaną wpisane do budżetu PG i będą zrealizowane do końca 2019 r.  Do rozdysponowania, podobnie jak w latach poprzednich, jest w sumie pół miliona zł, z czego 350 tys. zł będzie stanowić budżet na realizację projektów pracowniczych, a 150 tys. zł na realizację projektów studenckich. Zasady dotyczące budżetu obywatelskiego zostały określone w jego Regulaminie.

Na terenie kampusu wkrótce pojawią się, zaprojektowane przez prof. Jana Buczkowskiego, pełnomocnika rektora ds. artystycznych, tablice informujące, które inwestycje zostały zrealizowane ze środków Politechniki Gdańskiej w ramach budżetu obywatelskiego w danym roku.

Harmonogram budżetu obywatelskiego PG 2019

 • od 17 października, godz. 9:00 do  31 października, godz. 12:00 – przyjmowanie propozycji projektów
 • 16 listopada, po godz. 12:00 – ogłoszenie wstępnej listy projektów przeznaczonych do głosowania
 • 21 listopada, godz. 0:00 – 28 listopada, do godz. 23:59 – głosowanie
 • 6 grudnia, po godz. 12:00 – ogłoszenie listy rankingowej projektów
 • 13 grudnia, do godz. 12:00 – termin składania pisemnych odwołań

20 grudnia, po godz. 12:00 – ogłoszenie ostatecznej listy projektów do realizacji