Kurs przygotowawczy z matematyki do studiów

KURS PRZYGOTOWAWCZY Z MATEMATYKI DO STUDIÓW

Kurs adresowany jest głównie do studentów przyjętych na pierwszy rok studiów. Mogą w nim brać udział również uczniowie szkół ponadpodstawowych chcący nieco wcześniej zapoznać się z wymaganiami uczelni w tym zakresie. Wcześniejsze rozpoczęcie powtórki z programu obowiązującego na maturze z matematyki umożliwi lepsze usystematyzowanie materiału. Kurs opracowano w oparciu o wymogi programowe poszczególnych Wydziałów Politechniki Gdańskiej. Systematyczna powtórka materiału zmniejszy również stres związany z adaptacją na pierwszym roku studiów. Zapisując się na kurs:

  • poszerzysz i utrwalisz swoją wiedzę oraz
  • bez stresów i problemów rozpoczniesz naukę na studiach.

Celem kursu przygotowawczego w zakresie matematyki jest:

  1. kompleksowe przygotowanie z matematyki studentów przyjętych na pierwszy rok studiów,
  2. podniesienie kompetencji studentów I roku wszystkich kierunków studiów w Politechnice Gdańskiej w zakresie matematyki - niezbędnej do kontynuowania studiów,
  3. pomoc w organizacji samodzielnej nauki,
  4. przygotowanie do studiowania na uczelniach technicznych,
  5. rozwinięcie umiejętności sprawnego liczenia i rozwiązywania zadań z matematyki,
  6. wyrównanie różnic programowych.


W przypadku uczestniczenia w kursach z innych przedmiotów, harmonogram spotkań dopasujemy do Państwa potrzeb.

Więcej informacji można odnaleźć na stronie Kursu.

Zapisu można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy.