IV Konferencja "e-Technologie w Kształceniu Inżynierów"

W dniach 27-28 kwietnia 2017 roku odbyła się na Politechnice Gdańskiej IV Konferencja e-Technologie w Kształceniu Inżynierów.
Konferencja miała na celu popularyzację najnowszych technologii w edukacji inżynierskiej oraz pokazanie dobrych praktyk w tym zakresie.

Patronat honorowy nad Konferencją objęli:

Rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie  prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wystąpieniami i publikacjami dotyczącymi teoretycznych, empirycznych i eksperymentalnych wyników badań, opracowań studiów przypadków oraz prowadzonych aktualnie badań naukowych. Dotyczy to również prac związanych z zastosowaniami poza środowiskiem akademickim oraz prezentacjami produktów e-technologicznych związanych z tematyką Konferencji.

Więcej informacji na stronie: http://pg.edu.pl/etee2017

Program i wystąpienia: http://pg.edu.pl/etee2017/program

Publikacje:http://pg.edu.pl/etee2017/publikacje-etee-2017

Galeria: http://pg.edu.pl/etee2017/galeria

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W NASTĘPNYCH EDYCJACH KONFERENCJI:

http://pg.edu.pl/etee