Internetowy konkurs matematyczny dla uczniów - porozumienie z Politechniką Warszawską

Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Politechniki Gdańskiej włączyło się w realizację ogólnopolskiego „Powszechnego Internetowego Konkursu dla Uczniów Szkół Średnich – Matematyka”, organizowanego od 1999 r. przez Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Porozumienie w tej sprawie podpisane zostało 25 kwietnia 2019 r. na Politechnice Warszawskiej, podczas uroczystości zakończenia jubileuszowej XX edycji Konkursu. Inicjatorem współpracy i osobą odpowiedzialną za realizację porozumienia ze strony PG jest dr Barbara Wikieł, doc. PG, dyrektor CNMiKnO (na zdjęciu z dr hab. inż. Januszem Walo, prof. PW, Prorektorem ds. Studenckich Politechniki Warszawskiej, podczas przekazania Porozumienia).

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół średnich, głównie klas maturalnych. Jego celem jest promocja młodych, utalentowanych matematycznie ludzi z całej Polski. Jest to przedsięwzięcie unikatowe w skali kraju, skierowane przede wszystkim do uczniów z miejscowości odległych od dużych ośrodków, mające z jednej strony pomóc w przygotowaniu się do matury, a z drugiej zachęcić do studiowania na kierunkach ścisłych i technicznych.

Konkurs składa się z trzech etapów rozgrywanych poprzez Internet, półfinału oraz finału odbywającego się na Politechnice Warszawskiej. Tegoroczny półfinał, odbywający się w różnych miastach w kraju, przeprowadzony został 5 kwietnia  2019 r. również na Politechnice Gdańskiej.

Zgodnie z Uchwałą Senatu PG z 12 grudnia 2018 r. już od najbliższej rekrutacji laureaci Konkursu będą przyjmowani na prawie wszystkie kierunki studiów pierwszego stopnia na Politechnice Gdańskiej bez postępowania kwalifikacyjnego opartego na punktacji wynikającej z egzaminu maturalnego.

Strona Konkursu: https://konkurs.mini.pw.edu.pl/

fot. Ewelina Szczęsna, Politechnika Warszawska