ETEE 2016

 • Konferencja „eTEE e-Technologie w Kształceniu Inżynierów” powstała z inicjatywy Politechniki Gdańskiej w 2014 roku. Od 2016 roku, na mocy porozumienia pomiędzy Politechniką Gdańską a Akademią Górniczo-Hutniczą im. St. Staszica w Krakowie, konferencja będzie odbywać się naprzemiennie w Krakowie i Gdańsku. W 2016 roku gospodarzem III konferencji eTEE jest AGH.

  Poprzednie edycje konferencji: 2014 | 2015

  Celem konferencji jest integracja środowiska akademickiego zajmującego się dydaktyką wspomaganą technologiami, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, a także poszukiwanie inspiracji do dalszych działań. 

  W szczególności tematyka konferencji dotyczy:

  • wpływu nowoczesnych technologii na kształcenie inżynierów,
  • metodyki kształcenia wspomaganego technologiami w kształceniu inżynierów,
  • teorii uczenia się i modeli e-kształcenia,
  • aspektów motywacji i zaangażowania studentów,
  • standardów e-nauczania i zapewnienia jakości e-kształcenia,
  • dobrych praktyk związanych z wdrożeniem e-nauczania w uczelniach o profilu technicznym,
  • doświadczeń wynikających z udziału, organizacji i uznawania kursów MOOC,
  • ról nauczyciela akademickiego we wdrażaniu e-kształcenia w uczelni technicznej,
  • nauczania z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (m-learning),
  • systemów, narzędzi i multimediów,
  • e-nauczania języków obcych dla studentów nauk ścisłych i inżynieryjnych,
  • aspektów tworzenia i publikacji e-treści dla potrzeb nauk ścisłych i inżynieryjnych.

  Publikacje ukażą się w czasopismach: e-mentor (15 pkt wg MNiSW), Zeszyty Naukowe WEiA PG (10 pkt wg MNiSW) oraz EduAkcja (6 pkt wg MNiSW).

  Termin nadsyłania artykułów – 8.02.2016.

  Więcej szczegółów na stronie: http://etee.edu.pl/