ETEE 2016

Konferencja „eTEE e-Technologie w Kształceniu Inżynierów” powstała z inicjatywy Politechniki Gdańskiej w 2014 roku. Od 2016 roku, na mocy porozumienia pomiędzy Politechniką Gdańską a Akademią Górniczo-Hutniczą im. St. Staszica w Krakowie, konferencja będzie odbywać się naprzemiennie w Krakowie i Gdańsku. W 2016 roku gospodarzem III konferencji eTEE jest AGH.

Poprzednie edycje konferencji: 2014 | 2015

Celem konferencji jest integracja środowiska akademickiego zajmującego się dydaktyką wspomaganą technologiami, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, a także poszukiwanie inspiracji do dalszych działań. 

W szczególności tematyka konferencji dotyczy:

 • wpływu nowoczesnych technologii na kształcenie inżynierów,
 • metodyki kształcenia wspomaganego technologiami w kształceniu inżynierów,
 • teorii uczenia się i modeli e-kształcenia,
 • aspektów motywacji i zaangażowania studentów,
 • standardów e-nauczania i zapewnienia jakości e-kształcenia,
 • dobrych praktyk związanych z wdrożeniem e-nauczania w uczelniach o profilu technicznym,
 • doświadczeń wynikających z udziału, organizacji i uznawania kursów MOOC,
 • ról nauczyciela akademickiego we wdrażaniu e-kształcenia w uczelni technicznej,
 • nauczania z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (m-learning),
 • systemów, narzędzi i multimediów,
 • e-nauczania języków obcych dla studentów nauk ścisłych i inżynieryjnych,
 • aspektów tworzenia i publikacji e-treści dla potrzeb nauk ścisłych i inżynieryjnych.

Publikacje ukażą się w czasopismach: e-mentor (15 pkt wg MNiSW), Zeszyty Naukowe WEiA PG (10 pkt wg MNiSW) oraz EduAkcja (6 pkt wg MNiSW).

Termin nadsyłania artykułów – 8.02.2016.

Więcej szczegółów na stronie: http://etee.edu.pl/