Dyrektor CNMiKnO PG w zespole opracowującym RPS dla Pomorza

Dr Barbara Wikieł, prof. PG, dyrektor Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Politechniki Gdańskiej została zaproszona do udziału w pracach zespołu ekspertów, który zajmuje się opracowaniem Regionalnego Programu Strategicznego Województwa Pomorskiego w zakresie edukacji i kapitału społecznego.

Dr Wikieł od wielu lat współpracuje z otoczeniem oświatowym i samorządowym Pomorza w obszarze edukacji. Współpracę z samorządem województwa pomorskiego prowadzi od kilkunastu lat. Była członkiem Pomorskiej Rady Konsultacyjnej ds. Wspierania Uczniów Uzdolnionych, od 2016 r. jest członkiem Zespołu ds. Spójności Edukacyjnej przy Pomorskiej Radzie Oświatowej. W latach 2009-2014 uczestniczyła także w pracach Gdańskiej Rady Oświatowej.

Samorząd województwa pomorskiego pracuje obecnie nad projektami sześciu Regionalnych Programów Strategicznych (RPS) będących narzędziami realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. W proces opracowania RPS w zakresie edukacji i kapitału społecznego zostali zaangażowani eksperci z kluczowych dziedzin. Oprócz przedstawicieli samorządu województwa, w pracach uczestniczą więc przedstawiciele podmiotów funkcjonujących w obszarze edukacji, kultury, organizacji pozarządowych, a także związków pracodawców i środowiska akademickiego.

W piśmie z Urzędu Marszałkowskiego do rektora Politechniki Gdańskiej zostało podkreślone, że zaangażowanie naszej uczelni w pracach nad RPS będzie miało istotne znaczenie dla ukierunkowania polityki samorządu województwa pomorskiego w latach 2021-2030 w obszarze kształtowania kompetencji kluczowych pomorskich uczniów, wyrównywania szans edukacyjnych, budowania systemu doradztwa zawodowego i koordynowania rozwoju szkolnictwa zawodowego, a także doskonalenia kadr systemu oświaty i rozwoju dialogu edukacyjnego w regionie.

Do współpracy przy opracowywaniu Regionalnego Programu Strategicznego Województwa Pomorskiego w zakresie edukacji i kapitału społecznego zaproszona została również dr Magdalena Popowska z Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.