Budżet obywatelski PG – V edycja – zobacz film

Odnowienie wysłużonego sprzętu w OWPG Czarlina, szatnie przy boisku piłkarskim i automaty ze środkami higienicznymi w największych budynkach PG – to część projektów, które są właśnie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Politechniki Gdańskiej 2020. Natomiast od 12 do 26 października pracownicy, doktoranci i studenci będą mogli zgłaszać swoje propozycje w ramach piątej edycji BO PG. Na realizację projektów pracowniczych i studenckich przeznaczono łącznie pół miliona złotych. Politechnika Gdańska jest pierwszą uczelnią w regionie, która uruchomiła własny budżet obywatelski.

– Zachęcam wszystkich pracowników, doktorantów i studentów, którzy mają pomysły na wprowadzenie kolejnych udogodnień na terenie kampusu, aby zgłaszali swoje projekty. Dotychczasowe edycje budżetu obywatelskiego pokazały, że społeczność akademicka z powodzeniem angażuje się w to przedsięwzięcie. Liczę na kolejne ciekawe projekty w tym roku. Będę głosować i do głosowania zachęcam także Państwa – mówi prof. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN, rektor Politechniki Gdańskiej.

Trwa realizacja zadań z BO PG 2020. Zgłoszenia projektów inwestycyjnych i remontowych w ramach piątej edycji BO PG będą przyjmowane od 12 do 26 października. Projekty, które zyskają największe poparcie w głosowaniu zostaną wpisane do budżetu Politechniki Gdańskiej i będą zrealizowane do końca 2021r. 

Do rozdysponowania, podobnie jak w latach poprzednich, jest w sumie 500 tys. zł, z czego 350 tys. zł będzie stanowić budżet na realizację projektów pracowniczych, a 150 tys. zł – na projekty studenckie.

W ramach poprzednich czterech edycji BO PG do realizacji przeznaczonych zostało 13 projektów pracowniczych i 17 projektów studenckich, na realizację których przeznaczono w sumie dwa miliony złotych.

Harmonogram budżetu obywatelskiego Politechniki Gdańskiej 2021:

  • 12 października, od godz. 9.00 – rozpoczęcie przyjmowania propozycji projektów
  • 26 października, do godz. 12.00 ­– zakończenie przyjmowania propozycji projektów
  • 9 listopada, po godz. 12.00 – ogłoszenie wstępnej listy projektów przeznaczonych do głosowania
  • 16 listopada, od godz. 0.00 – rozpoczęcie głosowania
  • 23 listopada, do godz. 23.59 – zakończenie głosowania
  • 30 listopada, po godz. 12.00 – ogłoszenie listy rankingowej projektów
  • 7 grudnia, do godz. 12.00 ­– termin składania pisemnych odwołań
  • 14 grudnia, po godz. 12.00 – ogłoszenie ostatecznej listy projektów do realizacji
  • styczeń-grudzień 2021 – realizacja zwycięskich projektów

Szczegółowy harmonogram dostępny jest [tutaj].

Więcej informacji na temat budżetu obywatelskiego Politechniki Gdańskiej można znaleźć na dedykowanej stronie internetowej.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z BO PG można znaleźć [tutaj].