Nauczyciele akademiccy Nauczyciele akademiccy

        Tel.(+4858) Nr pokoju Plan zajęć E-mail WWW
mgr Mirosław Bednarczyk 348 61 77 104 Plan zajęć  
mgr Danuta Beger 348 61 94 309 Plan zajęć
  mgr Piotr Bochiński     Plan zajęć  
mgr Anetta Brękiewicz-Sieg 348 61 92 305 Plan zajęć  
  mgr Andrzej Daszke 348 61 91 304 Plan zajęć  
  dr Anita Dąbrowicz-Tlałka 348 61 90 102 Plan zajęć
mgr inż. Krystyna Dąbrowska 348 61 93 306 Plan zajęć  
  mgr inż. Wojciech Dąbrowski 348 62 58 308 Plan zajęć  
  dr Stanisław Domachowski 348 61 85 204 Plan zajęć  
mgr Anna Domagalska 348 62 58 308 Plan zajęć  
dr Jolanta Dymkowska 348 61 88 302 Plan zajęć
  mgr Dorota Garbowska 348 61 83 201 Plan zajęć  
  dr Adam Gnatek 348 61 76 103 Plan zajęć
mgr Wojciech Grąziewicz 348 64 40 307 Plan zajęć  
mgr Dorota Grott 348 61 92 305 Plan zajęć  
  dr Hanna Guze 348 61 93 306 Plan zajęć
mgr Franciszek Kaszubowski 348 61 76 103 Plan zajęć  
  mgr Katarzyna Kiepiela 348 61 86 205 Plan zajęć  
  mgr Katarzyna Kujawska 348 61 84 202 Plan zajęć  
  dr Marcin Kujawski 348 61 87 301 Plan zajęć    
  mgr Małgorzata Kula 348 61 94 309 Plan zajęć  
  dr inż. Magdalena Łapińska 348 61 77 104 Plan zajęć  
mgr Henryk Milewczyk 348 61 87 301 Plan zajęć  
  dr Cezary Mrozicki 348 61 91 304 Plan zajęć
  dr Nikodem Mrożek 348 61 87 301 Plan zajęć  
  dr Magdalena Musielak 348 61 90 102 Plan zajęć
  dr Anna Niewulis 348 61 95 310 Plan zajęć  
dr Katarzyna Pączkowska 348 64 40 307 Plan zajęć  
  dr Krzysztof Radziszewski 348 61 88 302 Plan zajęć  
  mgr Magdalena Schulfer 347 61 84 202 Plan zajęć  
mgr Irena Skoblik-Paszek 348 61 89 101 Plan zajęć  
  mgr Małgorzata Suchecka 348 61 83 201 Plan zajęć  
mgr Andrzej Turostowski 348 61 87 301 Plan zajęć  
  dr Marcin Wata 348 61 86 205 Plan zajęć
  dr Jolanta Wesołowska 348 61 88 302 Plan zajęć  
dr Barbara Wikieł 348 61 78 107a Plan zajęć  
  mgr Justyna Woroń 348 61 95 310 Plan zajęć  
  mgr inż. Renata Zakrzewska 348 61 84 202 Plan zajęć
dr Leszek Ziemczonek 348 61 91 304 Plan zajęć  
mgr inż. Dorota Żarek 348 61 86 205 Plan zajęć