IV Konferencja "e-Technologie w Kształceniu Inżynierów"

 • Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w IV Konferencji e-Technologie w Kształceniu Inżynierów, która odbędzie się na Politechnice Gdańskiej w dniach
  27-28 kwietnia 2017 roku.
  Konferencja ma na celu popularyzację najnowszych technologii w edukacji inżynierskiej oraz pokazanie dobrych praktyk w tym zakresie.

  Patronat honorowy nad Konferencją objęli:

  Rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik

  Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie  prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka

  Serdecznie zapraszamy do zgłaszania i nadsyłania propozycji do publikacji teoretycznych, empirycznych i eksperymentalnych wyników badań, opracowań studiów przypadków oraz prowadzonych aktualnie badań naukowych. Dotyczy to również prac związanych z zastosowaniami poza środowiskiem akademickim oraz prezentacjami produktów e-technologicznych związanych z tematyką Konferencji.
  Zaakceptowane artykuły ukażą się w czasopismach punktowanych (wg MNiSW).

  Ostateczny termin zgłaszania artykułów, to 10 lutego 2017!

  Więcej informacji na stronie: http://pg.edu.pl/etee2017